โรงเรียนกศน.ตำบลพิกุลทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพิกุลทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พิกุลทอง
เขต/อำเภอ ท่าช้าง
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ opelp03@hotmail.com
เว็บไซต์ -