โรงเรียนกศน.ตำบลอินทร์บุรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลอินทร์บุรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล อินทร์บุรี
เขต/อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัด สิงห์บุรี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -