โรงเรียนกศน.ตำบลโคกปี่ฆ้อง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกปี่ฆ้อง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกปี่ฆ้อง
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -