โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเกษม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าเกษม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าเกษม
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/nfe.takaseam