โรงเรียนกศน.ตำบลสระขวัญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสระขวัญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สระขวัญ
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ crusirirat@gmail.com
เว็บไซต์ -