โรงเรียนกศน.ตำบลไทยอุดม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไทยอุดม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไทยอุดม
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ boukeaw@gmail.com
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/klonghad/