โรงเรียนกศน.ตำบลคลองหาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองหาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองหาด
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -