โรงเรียนกศน.ตำบลซับมะกรูด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลซับมะกรูด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ซับมะกรูด
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/klonghad/