โรงเรียนกศน.ตำบลไทรเดี่ยว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไทรเดี่ยว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไทรเดี่ยว
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/klonghad/