โรงเรียนกศน.ตำบลเบญจขร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเบญจขร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เบญจขร
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -