โรงเรียนกศน.ตำบลตาพระยา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาพระยา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาพระยา
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ beer.29@hotmamil.com
เว็บไซต์ -