โรงเรียนกศน.ตำบลทัพเสด็จ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทัพเสด็จ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทัพเสด็จ
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -