โรงเรียนกศน.ตำบลทัพราช

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทัพราช
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทัพราช
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ thaprat@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -