โรงเรียนกศน.ตำบลทัพไทย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทัพไทย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทัพไทย
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -