โรงเรียนกศน.ตำบลตาหลังใน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาหลังใน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาหลังใน
เขต/อำเภอ วังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -