โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเกวียน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าเกวียน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าเกวียน
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ satapron2012 @hotmail.com
เว็บไซต์ -