โรงเรียนกศน.ตำบลโนนหมากเค็ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนหมากเค็ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนหมากเค็ง
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -