โรงเรียนกศน.ตำบลหนองน้ำใส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองน้ำใส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองน้ำใส
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ ืnatee2910@gmail.com
เว็บไซต์ -