โรงเรียนกศน.ตำบลช่องกุ่ม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช่องกุ่ม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช่องกุ่ม
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ chirawut_2520@hotmail.com
เว็บไซต์ -