โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหมากฝ้าย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองหมากฝ้าย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองหมากฝ้าย
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ saintyad@gmail.com
เว็บไซต์ -