โรงเรียนกศน.ตำบลคลองน้ำใส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลองน้ำใส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลองน้ำใส
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/tklongnamsai/index.php