โรงเรียนกศน.ตำบลป่าไร่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลป่าไร่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ป่าไร่
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/tparai/index.php