โรงเรียนกศน.ตำบลผ่านศึก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลผ่านศึก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ผ่านศึก
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/tpansuk/index.php