โรงเรียนกศน.ตำบลฟากห้วย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลฟากห้วย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ฟากห้วย
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/tfaghuay/index.php