โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านด่าน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านด่าน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านด่าน
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/tbandan/index.php