โรงเรียนกศน.ตำบลเขาฉกรรจ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาฉกรรจ์
เขต/อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ chaiyo99@hotmail.com
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/kaochagun/index.php?name=news2&file=readnews&id=20