โรงเรียนกศน.ตำบลพระเพลิง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระเพลิง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระเพลิง
เขต/อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ maew9916@gmail.com
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/kaochagun/index.php?name=news2&file=readnews&id=20