โรงเรียนกศน.ตำบลหนองม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองม่วง
เขต/อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/kstnm/index.php