โรงเรียนกศน.ตำบลหนองแวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองแวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/kstnw/index.php