โรงเรียนกศน.ตำบลโนนหมากมุ่น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนหมากมุ่น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนหมากมุ่น
เขต/อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://sakaeo.nfe.go.th/kstnmm/index.php