โรงเรียนกศน.ตำบลวังใหม่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังใหม่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังใหม่
เขต/อำเภอ วังสมบูรณ์
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -