โรงเรียนกศน.ตำบลคอนกาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคอนกาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คอนกาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ koy_prasert@hotmail.co.th
เว็บไซต์ srisaket.nfe.go.th/yangchum/khonkam