โรงเรียนกศน.ตำบลโนนคูณ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนคูณ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนคูณ
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ denchaitong@gmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/yangchum/nonkhun/