โรงเรียนกศน.ตำบลกุดเมืองฮาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุดเมืองฮาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุดเมืองฮาม
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ anothai.a@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/yangchum/kutmueangham/