โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบอน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงบอน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงบอน
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sanguan_sak@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/yangchum/BuengBon/