โรงเรียนกศน.ตำบลดองกำเม็ด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดองกำเม็ด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดองกำเม็ด
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/Khukhan/DongKammet/