โรงเรียนกศน.ตำบลปราสาทเยอ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปราสาทเยอ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปราสาทเยอ
เขต/อำเภอ ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -