โรงเรียนกศน.ตำบลบักดอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบักดอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ SititNFE@hotmail.com
เว็บไซต์ -