โรงเรียนกศน.ตำบลพราน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพราน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พราน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ppject@gmail.com
เว็บไซต์ -