โรงเรียนกศน.ตำบลกระหวัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกระหวัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กระหวัน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ srirawit25022553@gmail.com
เว็บไซต์ -