โรงเรียนกศน.ตำบลโนนสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนสูง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tawat9995407@hotmail.com
เว็บไซต์ -