โรงเรียนกศน.ตำบลกันทรอม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกันทรอม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กันทรอม
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ momothekop@hotmail.com
เว็บไซต์ -