โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์กระสังข์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์กระสังข์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์กระสังข์
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ koytylovely@hotmail.com
เว็บไซต์ -