โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบูรพ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงบูรพ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงบูรพ์
เขต/อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nim_si@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/BuengBun/BuengBun/