โรงเรียนกศน.ตำบลกล้วยกว้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกล้วยกว้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กล้วยกว้าง
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -