โรงเรียนกศน.ตำบลจานแสนไชย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลจานแสนไชย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล จานแสนไชย
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -