โรงเรียนกศน.ตำบลพิงพวย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพิงพวย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พิงพวย
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Nini33@hotmali.co.th
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/sirat/PhingPhuai/