โรงเรียนกศน.ตำบลตูม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตูม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตูม
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tum_sriratana@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/sirat/Tum