โรงเรียนกศน.ตำบลตองปิด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตองปิด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตองปิด
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ th.sirinai@hotmail.com
เว็บไซต์ -