โรงเรียนกศน.ตำบลเขิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขิน
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Ratiya_s@hotmail.com
เว็บไซต์ -